tisdag 4 november 2014RING LAKE SQUARE DANCERS

HÖRBY-HÖÖR

 

kallar samtliga medlemmar till

Årsmöte.

På Källhaga Servicecenter, Hörby

Söndagen den 8:e februari kl 16.00.

Efter mötet fikar vi på klubbens bekostnad och därefter har vi en klubbdans som startar

 kl 17.00 och pågår till kl 20.00.

Caller: Ingvar Jönsson

Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 2014-01-30.

Kom ihåg: För att ha rösträtt på mötena måste medlemsavgiften vara betald före årsmötet.


För Ring Lake Square Dancers 

Ordförande Alf Olsson

                     
       

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar